МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОБОТИ НАД РОЗВИТКОМ ТЕХНІКИ В ПРОЦЕСІ ФОРТЕПІАННОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/facs-2023-3-17

Ключові слова:

фортепіанна підготовка, методи розвитку, техніка гри на фортепіано, постановка виконавського апарату.

Анотація

У статті досліджується проблема розвитку технічних навичок в процесі фортепіанної підготовки. Автори визначають, що для досягнення високого рівня виконавської майстерності необхідна ретельна та цілеспрямована робота над розвитком та удосконаленням техніки гри на фортепіано. Стаття присвячена вивченню методичних засад роботи над розвитком техніки в процесі фортепіанної підготовки. Дослідження спрямоване на розкриття ролі технічних аспектів у формуванні музичної майстерності і вдосконаленні виконавської техніки піаніста. Стаття оглядає різноманітні методи та підходи, які використовуються в процесі фортепіанної підготовки. Автори досліджують вплив різних методик на розвиток рухової координації, силу, швидкість і точність пальців, а також на розвиток музичної виразності виконання фортепіанних творів. Дослідження, проведені в рамках цієї статті, базуються на теоретичних даних, а також на результатах експериментальних досліджень, включаючи аналіз практичних занять з спецінструменту фортепіано. Автори надають практичні рекомендації щодо оптимальних підходів до розвитку технічних навичок у процесі фортепіанної підготовки. Публікація аналізує теоретичні аспекти роботи над технікою, зосереджуючись на правильній постановці тулуба та рук, розумінні механізмів гри, звукоутворенні та динаміці. В статті виокремлюються основні проблеми, які виникають під час розвитку технічної майстерності виконавця і пропонуються конкретні методичні засади для їх вирішення. Метою статті є визначення шляхів формування та удосконалення умінь і навичок, що сприяють зростанню технічної майстерності в процесі фортепіанної підготовки. Наукова новизна. Визначено основні проблеми та висвітлено новаторські тенденції роботи над розвитком технічної майстерності в процесі фортепіанної підготовки. Як висновок, дана стаття може бути цінним джерелом інформації для піаністів різного рівня підготовки, які бажають покращити свої технічні навички в грі на фортепіано та корисною для викладачів, які шукають нові підходи та методи для розвитку техніки гри у своїх учнів.

Посилання

Вовк М. В. Основи української музично-інструментальної педагогіки : навчальний посібник. Івано-Франківськ : Видавництво «Плай» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2009. 170 с.

Воробкевич Т. П. Методика викладання гри на фортепіано. Львів : Логос, 2001. 244 с.

Гусак В. А. Методика розвитку рухової пам’яті у процесі інструментальної підготовки майбутнього вчителя музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання». Київ, 2011. 22 с.

Денисов Е. Діагностика умінь композиторської техніки : навчально-методичний посібник. Львів : Логос, 1998. 29 с.

Назаренко І.М. Шляхи формування виконавської майстерності майбутнього вчителя-музиканта. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогіка». 2011. №6. С. 132–138.

Ониськів Г. Г. Формування взірців рухових дій як засіб стабілізації виконавських навичок музикантів- інструменталістів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. Серія 14. 2009. Вип. 7 (12). С. 92–96.

Тарчинська Ю. Г. Методичні підходи до формування техніки гри у шопенівському стилі піанізму : навчальний посібник. Рівне, 2012. С. 305–308.

Теорія і методика мистецької освіти. Збірник наукових праць. 2015. Київ : Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Вип. 19 (24). С. 139–143.

Шапаренко, П. П. Анатомія людини [Текст] : підручник. Київ : Здоров'я. Анатомія людини, 2005. 372 с.

Штепанова-Курцова І. Фортепіанна техніка. Методика и практика. Київ : Музична Україна, 1981. 160 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-05

Як цитувати

ЦЮЛЮПА, Н., ДАЮК, Ж., & КРОПИВСЬКА, М. (2023). МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОБОТИ НАД РОЗВИТКОМ ТЕХНІКИ В ПРОЦЕСІ ФОРТЕПІАННОЇ ПІДГОТОВКИ. Fine Art and Culture Studies, (3), 121–127. https://doi.org/10.32782/facs-2023-3-17

Номер

Розділ

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО