ОЦІНКА ПРОТИМІКРОБНОЇ ДІЇ ХАЛЬКОГЕНОВМІСНИХ ПІРОЛО[1,2-а] ХІНАЗОЛІН-5(1H)-ОНІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/pcsd-2022-1-8

Ключові слова:

піроло[1,2-a]хіназолінони, арилхалькогеновмісні піроло[1,2-a]хіназолін-5(1Н)-они, біоскринінг, протибактеріальна активність, протигрибкова активність

Анотація

У роботі досліджена протимікробна активність нещодавно синтезованих авторами 1-арилхалькогеніл- метилзаміщених піроло[1,2-a]хіназолін-5(1Н)-онів. Вступна частина статті присвячена розкриттю меди- ко-біологічного потенціалу ангулярних синтетичних аналогів природних піроло[2,1-b]хіназолінонів – похідних піроло[1,2-a]хіназолінів, серед яких виявлені сполуки із протизапальною, протимікробною, протибронхіальною та гіпотензивною активністю, а також інгібітори бромодоменів білків PB1, SMARCA4 та SMARCA2 та PARP– фермента, який бере участь у репарації розривів ланцюгів ДНК. Наведена загальна схема синтезу цільових ангулярних 1-(арилхалькогенілметил)-2,3-дигідропіроло[1,2-a] хіназолін-5(1H)-онів, яка базується на ключовому процесі циклосульфенілювання(селенілювання) 2-(3-бутеніл)хіназолін-4(3H)-онів, одержаних послідовним ацилюванням антраніламідів хлорангідри- дом алілоцтової кислоти та високотемпературною циклоконденсацією проміжних 2-(пентеноїламіно) бензамідів. Отримані результати біоскринінгу синтезованих сполук вказують на їх помірну протибактеріальну та протигрибкову активність: мінімальна бактеріостатична концентрація (МБсК) знаходиться в діапазоні 15,62-125,0 мкг/мл, мінімальна фунгістатична концентрація МФсК=62,5 мкг/мл. При тестуванні піроло[1,2-a] хіназолін-5(1Н)-онів 1a-l відносно синьогнійної палички Proteus aeruginosa АТСС 27853, здатної спричиняти важкі запальні захворювання різних органів і тканин та відомої резистентністю до багатьох антибіотиків, встановлено, що мінімальні бактерицидні та бактеріостатичні концентрації у більшості з них знаходяться на рівні контролю (31,25мкг/мл) і вище, а для сполук 1b та 1c МБсК вдвічі менша і становить 15,62 мкг/мл. Отримані результати дозволяють зробити висновок відносно можливості використання цих сполук для більш поглиблених досліджень.

Посилання

Mhaske, S.B.; Argade, N.P. The chemistry of recently isolated naturally occurring quinazolinone alkaloids. Tetrahedron. 2006. 62(42). 9787–9826.

Kshirsagar, U.A. Recent developments in the chemistry of quinazolinone alkaloids. Org.Biomol.Chem. 2015. 13(36). 9336–9352.

Shang, X. F.; Morris-Natschke, S. L.; Liu, Y. Q.; Guo, X.; Xu, X.S.; Goto, M.; Li, J.C.; Yang, G.Z.; Lee, K.H. Biologically active quinoline and quinazoline alkaloids. Part I. Med. Res. Rev. 2017. 38(3). 775–828.

. Shang, X. F.; Morris-Natschke, S. L.; Yang, G. Z.; Liu, Y. Q.; Guo, X.; Xu, X.S.; Goto, M.; Li, J.C.; Zhang, G.Z.; Lee, K. H. Biologically active quinoline and quinazoline alkaloids. Part II. Med. Res. Rev. 2018. 38(5). 1614–1660.

He, D.; Wang, M.; Zhao, S.; Shu, Y.; Zeng, H.; Xiao, C.; Lu, C.; Liu, Y. Pharmaceutical prospects of naturally occurring quinazolinone and its derivatives. Fitoterapia. 2017. 119. 136–149.

Dumitrascu, F.; Georgescu, F.; Georgescu, E.; Caira, M.R. Pyrroloquinolines, imidazoquinolines, and pyrroloquinazolines with a bridgehead nitrogen. Advances in Heterocyclic Chemistry. 2019. 155–244.

Alagarsamy, V.; Chitra, K.; Saravanan, G.; Solomon, V.R., Sulthana, M.; Narendhar, B. An overview of quinazolines: Pharmacological significance and recent developments. Eur. J. Med. Chem. 2018. 151. 628–685.

Dumitrascu, F.; Popa, M.M. Pyrrolo[1,2-a]quinazolines: synthesis and biological properties. Arkivoc. 2014. 2014(1). 428–452.

Bell, S.C.; Conklin, G.T. 3,3a-Dihydropyrrolo(1,2-a)quinazoline-1,5(2H,4H)-diones and related intermediates. US Patent 3707468. 1972.

Wolf, E.H.; Daffy, B.J. Quinazoline derivatives. US Patent 3883524. 1975.

Kazemi, S.S.; Keivanloo, A.; Nasr-Isfahani, H.; Bamoniri, A. Synthesis of novel 1,5-disubstituted pyrrolo[1,2-a] quinazolines and their evaluation for anti-bacterial and anti-oxidant activities. RSC Advances. 2016. 6(95). 92663–92669.

Houlihan, W. J. Method of treating bronchial asthma. US Patent 3743733. 1973. 13. Bernstein, J.; Spitzmiller, E.R. Pyrroloquinazoline derivatives. US Patent 3271400. 1966.

Bell, S.C., Wei, P.H.L. Pyrrolo(1,2-alpha)quinazoline-1,5-(2H,3H)diones. US Patent 3475432. 1969.

Krichner, F.K.; Zalay, A.W. 3-Amino-2,3-dihydro-4(1H)quinazolinones. US Patent 3843654. 1974.

Honda, T.; Enomoto, H.; Kawashima, K.; Takaoka, S.; Fujioka, Y.; Matsuda, M.; Ohashi, K.; Fujita, Y.; Hirai, S.-I.; Kurashima, H. Novel compound having PARP inhibitory activity WO Patent 2013008872/A1. 2013.

Sutherell, C. L.; Tallant, C.; Monteiro, O.P.; Yapp, C.; Fuchs, J.E.; Fedorov, O.; Siejka, P.; Müller, S.; Knapp, S.; Brenton, J. D.; Brennan, P. E.; Ley, S. V. Identification and development of 2,3-dihydropyrrolo[1,2-a]quinazolin-5(1H)-one inhibitors targeting bromodomains within the switch/sucrose nonfermenting complex. J. Med. Chem. 2016. 59(10). 5095–5101.

Vangamudi, B.; Paul, T.A.; Shah, P.K.; Kost-Alimova, M.; Nottebaum, L.; Shi, X.; Zhan, Y.; Leo, E.; Mahadeshwar, H.S.; Protopopov, A.; Futreal, A.; Tieu, T.N.; Peoples, M.; Heffernan, T.P.; Marszalek, J.R.; Toniatti, C.; Petrocchi, A.; Verhelle, D.; Owen, D.R.; Andersen, J.N. The SMARCA2/4 ATPase domain surpasses the bromodomain as a drug target in SWI/SNF-mutant cancers: insights from cDNA rescue and PFI-3 inhibitor studies. Cancer Research. 2015. 75(18). 3865–3878.

Karnezis, A.N.; Wang, Y.; Ramos, P.; Hendricks, W.P.; Oliva, E.; D’Angelo, E.; Prat, J.; Nucci, M.R.; Nielsen, T.O.; Chow, C.; Leung, S.; Kommoss, F.; Kommoss, S.; Silva, A.; Ronnett, B.M.; Rabban, J.T.; Bowtell, D.D.; Weissman, B.E.; Trent, J.M.; Huntsman, D.G. Dual loss of the SWI / SNF complex ATPases SMARCA4 / BRG1 and SMARCA2 / BRM is highly sensitive and specific for small cell carcinoma of the ovary, hypercalcaemic type. The Journal of Pathology. 2015. 238(3). 389–400.

Vaskevych, A.I.; Savinchuk, N.O.; Vaskevych, R.I.; Rusanov, E.B.; Vovk, M.V. Arylsulfenyl(selenyl)chlorides in the reactions of chalcogenation/pyrrolo(pyrido) annulation of 2-(3-butenyl)quinazolin-4(3H)-ones. Tetrahedron 2022. In press.

Vaskevych, A.I.; Savinchuk, N.O.; Vaskevych, R.I.; Rusanov, E.B.; Grygorenko, O.O.; Vovk, M.V. PIFAinitiated oxidative cyclization of 2-(3-butenyl)quinazolin 4(3H)-ones – an efficient approach to 1-(hydroxymethyl)-2,3-dihydropyrrolo[1,2-a]quinazolin-5(1H)-ones. Beilstein J. Org. Chem. 2021. 17. 2787–2794.

Yakovychuk, N.D.; Deyneka, S.Y.; Grozav, A.M.; Humenna, A.V.; Popovych, V.B.; Djuiriak, V.S. Аntifungal activity of 5-(2-nitrovinyl)imidazoles and their derivatives against the causative agents of vulvovaginal candidiasis. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2018. 9(3). 369-373.

Некрасова, Л.С.; Свита, В.М.; Глушкевич, Т.Г. Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів. Методичні вказівки МВ 9.9.5-143-2007. Київ: МОЗ України, Державна сан.-епід. служба, 2007. 79 с.

Волянський, Ю.Л.; Гриценко, І.С.; Широбоков, В.П. Вивчення специфічної активності протимікробних лікарських засобів: методичні рекомендації. Київ: ДФЦ МОЗ України, 2004. 38 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-02

Як цитувати

САВІНЧУК, Н., ВАСЬКЕВИЧ, А., ЯКОВИЧУК, Н., ГРОЗАВ, А., ВАСЬКЕВИЧ, А., ПАНЧУК, О., САЛІЄВА, Л., СЛИВКА, Н., & ВОВК, М. (2022). ОЦІНКА ПРОТИМІКРОБНОЇ ДІЇ ХАЛЬКОГЕНОВМІСНИХ ПІРОЛО[1,2-а] ХІНАЗОЛІН-5(1H)-ОНІВ. Проблеми хімії та сталого розвитку, (1), 54-63. https://doi.org/10.32782/pcsd-2022-1-8

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають