ОЦІНКА ПРОТИМІКРОБНОЇ АКТИВНОСТІ 5-ГІДРОКСИ(СУЛЬФАНІЛ)[1,2,3] ТРИАЗОЛО[4,5-e][1,4]ДІАЗЕПІНІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/pcsd-2022-1-9

Ключові слова:

5-аміно-N-(2,2-диметоксиетил)-1Н-1,2,3-триазоло-4-карбоксаміди, 5-гідрокси(сульфаніл) [1,2,3]триазоло[4,5-e][1,4]діазепіни, S-нуклеофіли, біоскринінг, протибактеріальна активність, фунгістатичний ефект, мінімальна інгібуюча концентрація

Анотація

В короткій літературній довідці статті закцентована увага на серйозній небезпеці інфекційних хвороб, які приводять до високої захворюваності і смертності. Відзначено, що поява резистентності бактеріальних патогенів до старих і нових антибіотиків викликала в останні десятиліття потребу в нових типах антибактеріальних агентів. Саме тому як нові об’єкти для дослідження протимікробної дії були використані функціонально заміщені триазолодіазепінові системи – 5-гідрокси[1,2,3]триазоло[4,5-e][1,4]діазепіни, раніше синтезовані авторами внутрішньомолекулярною циклоконденсацією 5-аміно-N-(2,2-диметоксиетил)-1Н- 1,2,3-триазоло-4-карбоксамідів у мурашиній кислоті та їх 5-сульфанілпохідні, отримані із 5-гідроксипохідних дією S-нуклеофілів. Отримані результати біоскринінгу похідних 5-гідрокси-[1,2,3]триазоло[4,5-e][1,4]діазе- пінів показують, що вони виявляють помірну протибактеріальну активність (мінімальна інгібуюча концентрація (МІК) становила 31.25-125 мкг/мл) та помірну протигрибкову дію (МІК становила 31.25-62.5 мкг/мл). В той же час активність по відношенню до тест-штамів бактерій Staphylococcus aureus та Bacillus cereus для дослідженої серії сполук не є вибірковою МІК = 125 мкг/мл (Staphylococcus aureu) та МІК = 62.5 мкг/ мл (Bacillus cereus). 5-Сульфанілзаміщені [1,2,3]триазоло[4,5-e][1,4]діазепіни проявляють бактеріостатичну дію в діапазоні концентрацій 31.25-125 мкг/мл та фунгістатичний ефект із МІК = 31.25 мкг/мл. Відносно їх активності до тест-штамів бактерій Bacillus cereus та грибків Candida albicans і Aspergillus niger K9, то вона не є вибірковою, мінімальна інгібуюча концентрація становить 31.25 мкг/мл для всіх трьох типів вказаних мікробів. Натомість по відношенню до тест-штамів Staphylococcus aureus та Esсherichia coli 25922 на особливу увагу заслуговують сполуки із фрагментом тіоалкілкарбонових кислот, які проявляють на порядок вищу активність, ніж їхні аналоги з досліджуваної серії.

Посилання

Moore B.S., Carter G.T., Bronstup M. Editorial: Are natural products the solution to antimicrobial resistance? Nat. Prod. Rep. 2017. № 34. P. 685–686.

Drapak I.V. et al. Synthesis and antimicrobial activity of 5-R-benzyl-2-(arylidenehydrazono)thiazolidin-4-ones. Biopolimers and Cell. 2020. № 36 (6). P. 457–465.

Piggott A.M., Karuso P. Quality, not quantity: the role of natural products and chemical proteomics in modern drug. Comb. Chem. High Throughput Screen. 2004. № 7 (7). P. 607–630.

Синтез 5-гидрокси- и 5-сульфанилзамещенных [1,2,3]триазоло[4,5-e][1,4]диазепинов / С.В. Кемский и др. Химия гетероцикл. соед. 2018. № 54 (8). C. 789–795.

Dhall E. et al. Synthesis of Triazole Derivatives Manifesting Antimicrobial and Anti-Tubercular Activities. Mini-Review in Organic Chemistry. 2018. № 15. P. 291–314.

Roshid M.A. et al. 1,4-Diazepines: A Review on Synthesis, Reactions and Biological Significance. Curr. Org. Synt. 2019. № 16 (5). P. 709–729.

Crowley P.D., Gallagher H.C. Clotrimazole as a pharmaceutical: past, present and future. J. Appl. Microbiol. 2014. № 117 (3). P. 611–617.

Yakovychuk N.D. et al. Аntifungal activity of 5-(2-nitrovinyl)imidazoles and their derivatives against the causative agents of vulvovaginal candidiasis. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2018. № 9 (3). P. 369–373.

Некрасова Л.С., Свита В.М., Глушкевич Т.Г. та ін. Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів. Методичні вказівки МВ 9.9.5-143-200. Київ : МОЗ України, Державна сан.-епід. служба., 2007. 79 с.

Волянський Ю.Л., Гриценко І.С., Широбоков В.П. та ін.. Вивчення специфічної активності протимікробних лікарських засобів: метод. рек. Київ : ДФЦ МОЗ України, 2004. 38 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-02

Як цитувати

СИРОТА, Н., КЕМСЬКИЙ, С., ЯКОВИЧУК, Н., ГРОЗАВ, А., САЛІЄВА, Л., СЛИВКА, Н., & ВОВК, М. (2022). ОЦІНКА ПРОТИМІКРОБНОЇ АКТИВНОСТІ 5-ГІДРОКСИ(СУЛЬФАНІЛ)[1,2,3] ТРИАЗОЛО[4,5-e][1,4]ДІАЗЕПІНІВ. Проблеми хімії та сталого розвитку, (1), 64-70. https://doi.org/10.32782/pcsd-2022-1-9

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають